Een gezellige, vrij toegankelijke groep motorrijders

Praktische handleiding routebewerking voor MTC the Greyhounds

Doel van dit document is om in simpele bewoordingen uit te leggen hoe je met behulp van Garmin Basecamp een aangeboden route kunt controleren en herbereken naar eigen kaartmateriaal. De hier uitgelegde werkwijze zorgt ervoor dat je de route gaat rijden zoals de maker ervan hem bedoeld heeft. Stapsgewijs komt het hele proces aan bod, vanaf het downloaden van de nieuwe route tot aan het versturen naar je navigatietoestel. De stappen die besproken worden zijn:

  • Een route downloaden en opslaan in een map op de computer.
  • Het bestand importeren in Basecamp
  • De route dupliceren (om de originele route ongewijzigd te laten)
  • De duplicaat route herberekenen met eigen kaartmateriaal en instellingen.
  • Duplicaat controleren op verschillen en waar nodig aanpassen.
  • Versturen naar navigatietoestel.

Een route downloaden en opslaan in een map op de computer.

We beginnen met het downloaden van een route vanaf de website van Groenevelt Motoren. Een route wordt aangeboden in .gpx of .gdb formaat in beide gevallen is de werkwijze hetzelfde. Als voorbeeld gebruiken we voor het hele proces ‘Snertrit 2016’. Download een bestand bij voorkeur altijd naar dezelfde map, ten eerste is het makkelijker om ze terug te vinden en ten tweede is het handig om van daaruit routes uit te wisselen met andere motorrijders.

1. Ga naar de tab Toerritten - Volgende toerrit en klik op de link "Toerrit".
 
2. Je komt op de pagina Google Drive. Klik op de map, in het volgende scherm klik je op downloaden en sla het bestand op in bv. "Downloads".

3. Het bestand staat nu klaar om geïmporteerd te worden in Basecamp.

Een bestand importeren in Basecamp.

4. Selecteer met de linker muis knop in Basecamp de gewenste map of lijst waar naar je de route wilt importeren en klik vervolgens met de linker muis knop op "Bestand" links boven in de Menubalk.
 
5. Kies nu "Importeer naar ………." waarbij op de puntjes de naam van de map of lijst van je keuze staat. In het voorbeeld map "2016".

6. Selecteer het gewenste bestand in de map waar je het eerder hebt opgeslagen en klik op "Openen".
 
 7. De route wordt nu door Basecamp geïmporteerd en toegevoegd aan de gewenste map.

Een route dupliceren en herberekenen met eigen kaartmateriaal en instellingen.

8. Selecteer in de bibliotheek de zojuist geïmporteerde route en klik onderin het scherm met rechter muis knop op de routenaam ( in het voorbeeld "D’n Dommel tot Heuvel") en kies vervolgens "‘Duplicaat".
 
9. Wanneer gevraagd wordt om de Waypoints te kopiëren kies dan "Nee".

10. De gedupliceerde route is met een nieuwe naam aangemaakt, "D’n Dommel1 tot Heuvel1".
 
11. Selecteer de nieuwe route en kies na een rechter muis klik de optie "Openen".

12. Verander nu rechtsboven de kleur van de route naar een andere kleur dan de originele route, in het voorbeeld van lila (origineel) naar groen (duplicaat).
 
13.  Verander indien noodzakelijk het Activiteitenprofiel naar het profiel ‘Motorfiets’ en klik vervolgens op ‘Herberekenen’ onderin het scherm.

Duplicaat controleren op verschillen en waar nodig aanpassen.

14. Na het herberekenen zijn de verschillen tussen de originele (lila) en herberekende route zichtbaar (groen) op de kaart.
 
15. De oorzaak van de afwijkingen is veelal te vinden in de persoonlijke instellingen in het Activiteitenprofiel of een verschil in de gebruikte Kaartversies. Deze verschillen zijn geen enkel probleem en kunnen eenvoudig aangepast worden. Zoom in op de route naar een punt waar zich een afwijking bevindt en selecteer vervolgens het gereedschap ‘Invoegen’ in de Menubalk. Beweeg met de muis aanwijzer over de route en zoek 2 bestaande punten waartussen je de route wilt wijzigen. Klik links op de dikke zwarte lijn die de 2 punten verbind.

16. Sleep met de muis aanwijzer het dunne zwarte lijntje naar de gewenste plaats op de route, en klik links om een nieuw tussenpunt te maken.
 
17. Soms is het plaatsen van 1 nieuw tussenpunt niet voldoende om direct het gewenste resultaat te bereiken…..

18. En moet er met behulp van het zojuist gemaakte nieuwe tussenpunt nog 1 of meerdere extra tussenpunten gemaakt worden. Zie de 2 afbeeldingen.

 

19. Het uiteindelijke resultaat….

 

20. Nu kan de originele route verwijderd worden.
 
21. Nu alleen de route nog goed controleren op tussenpunten die niet goed geplaatst zijn, goed op de route inzoomen en helemaal nalopen, want hier zou je zomaar linksaf gestuurd kunnen worden.

22. Selecteer het gereedschap ‘Verplaatsen’ in de Menubalk en klik met de muisaanwijzer op het tussenpunt wat je wilt verplaatsen.

23. Net als bij het gereedschap ‘Invoegen’ kun je met ‘Verplaatsen’ het dunne zwarte lijntje verslepen naar de gewenste plaats. Hierbij moet je wel de linker muis knop ingedrukt houden. Als je de muis loslaat wordt het punt verplaatst. Zie de 2 afbeeldingen.

 

24. Alle Waypoints worden op de navigatie weergegeven. Met de tussenpunten is dat niet wenselijk. Rest ons nog met de optie "(niet) waarschuwen bij aankomst" deze meldingen uit te schakelen. Selecteer de route en kies na een rechter muis klik de optie "Openen".
 
25. Behalve het begin- en eindpunt van de route en alle plaatsen die je zeker wil bezoeken (Waypoints zoals een Restaurant of een Kasteel e.d.) kun je de weergave van elk tussenpunt aanpassen door er rechts op te klikken en "Niet waarschuwen bij aankomst (vormingspunten)" te kiezen.

Versturen naar navigatietoestel.

26. Nadat nu de hele route gecontroleerd is kan hij overgezet worden naar het Navigatietoestel. Koppel het Garmin apparaat aan de computer en ga in de Bibliotheek op de route staan die je wilt versturen en selecteer ‘Verzend ………… naar toestel’, waarbij op de puntjes de naam van de gekozen route staat.
 
P.s. Het is ook mogelijk om een route met behulp van de muis te slepen naar je toestel (Internal Storage) of geheugenkaart.

Tenslotte.

De verdere werkwijze is per Garmin toestel verschillend, de ene zweert erbij om routes altijd op een ingebouwde geheugen kaart te zetten terwijl de ander altijd voor het interne geheugen van het toestel kiest. Het enige wat nu van belang is dat de route na het importeren in het toestel NIET wordt herberekend want dan is al je werk voor niks geweest. Op het moment dat je namelijk het toestel de route laat herberekenen gebruikt Garmin de instellingen op het toestel zelf en niet die uit Basecamp.